Apie projektą

“Lengvi batai”, tai 2014-2021 m.  Europos Ekonominės Erdvės  finansinio mechanizmo programos “Sveikata” finansuotas projektas, kuris pradėtas įgyvendinti 2021 m. birželio mėnesį. Finansavimo suma – 277045,01 Eur. iš kurių 10 proc. Šiaulių rajono savivaldybės prisidėjimas.

Projekto tikslas – Įgyvendinti unikalų, nestandartiniais veikimo principais ir inovatyviais darbo metodais grįstą pagalbos mechanizmą tikslo grupės vaikams ir jaunimui, sutelkiant savivaldybėje turimus resursus, kokybiškai ir iš esmės stiprinant specialistų kompetencijas, siekiant lengvai ir kūrybiškai padėti jaunuoliams daryti pozityvius pokyčius savo gyvenime bei užpildant kokybiškų ir inovatyvių paslaugų šiai tikslo grupei trūkumą.

Uždaviniai:

  1. Sukurti saugią, inovatyvią mokymosi erdvę (patyriminių mokymų bazę) tikslo grupės paaugliams, kurioje bus teikiamos naujos paslaugos
  2. Kokybiškai ir iš esmės stiprinti jaunimo darbuotojų ir specialistų dirbančių su tikslo grupės paaugliais kompetencijas, siekiant teikti  inovatyvias paslaugas tikslo grupei ir sutelkti turimus savivaldybės resursu bendram darbui.
  3. Naujų, inovatyvių paslaugų tikslo grupės jaunuoliams teikimas, siekiant padėti kurti pozityvius pokyčius jų gyvenime

 

Projekto tikslinė grupė: 

– 12–18 m. delinkventinio elgesio bei elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai ir jaunimas, taip pat ir padarę bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų. 

– Mokymuose dalyvavę atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai, kurie bus apmokyti dirbti su nauju pagalbos mechanizmu ir teiks paslaugą „10 lengvų žingsnių”.

– Specialistai, kurie dalyvaus mokymuose (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, vaikų globos namų personalas, atvejo vadybininkai, probacijos darbuotojai ir t. t.).

Partneriai: Rietavo atviras jaunimo centras ir Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras.

Projekto tikslinė grupė

– 12–18 m. delinkventinio elgesio bei elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai ir jaunimas, taip pat ir padarę bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų. 

– Mokymuose dalyvavę atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojai, kurie bus apmokyti dirbti su nauju pagalbos mechanizmu ir teiks paslaugą „10 lengvų žingsnių”.

– Specialistai, kurie dalyvaus mokymuose (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, vaikų globos namų personalas, atvejo vadybininkai, probacijos darbuotojai ir t. t.).

Partneriai: Rietavo atviras jaunimo centras ir Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras.

Pagrindinės veiklos

Patyriminių mokymų bazės įkūrimas. Bus atliekamas panaudos teise valdomo pastato, esančio Čeprečiškės kaime, Bubių seniūnijoje, paprastasis remontas (pakeisti langai ir lauko durys, pakeista elektros instaliacija, įvesta šildymo sistema bei atlikti santechnikos darbai), pastato vidaus apdailos darbus atlieka patys jaunuoliai su darbuotojų ir savanorių pagalba. Taip pat bus užtikrintas materialinis bazės aprūpinimas (supirkti baldai, buitinė technika, turizmo inventorius ir t. t.). 

„Patirtinis ugdymas įvyksta tuomet, kai  asmuo įsitraukia į įvairias veiklas, po to apmąsto savo patirtį ir šios analizės dėka pasiekia naudingų įžvalgų, kurias integruoja į savo besikeičiantį mąstymą bei elgesį“ (Association of Experiental Education, 1995).

Vyks patyriminiai mokymai 7-ioms paauglių grupėms, po 15 žm. 5d.  2022 metų pavasarį-vasarą.                                     

Poveikis:

Jaunuoliai gebės reflektuoti, atvirai kalbėti apie savo jausmus, elgesį, patirtis ir gebės įsivardinti stipriąsias savo savybes.

Mokymų ir konsultacijų organizavimas. 

  • Atvirų jaunimo centrų jaunimo darbuotojų paruošimas darbui su pagalbos mechanizmu. „Darbo su delinkventinio elgesio jaunuoliais ir jų aplinka kompetencijų stiprinimas, įrankių kūrimas“. 2 ir 5 d. mokymai – 2022 m. gegužės-birželio mėn. + 10  konsultacijų po 3 val. su ekspertu po mokymų. 
  • Mokymai savivaldybės specialistams, dirbantiems su tikslo grupės paaugliais.  „Delinkventinio elgesio jaunuolio, jo pasaulio, problemų pažinimas ir santykio kūrimas“. Iš viso bus 4 grupės po 18 dalyvių. 2022 m. Rugsėjo 15 -17 d. Gruodžio 5-7 d. 2023m. Sausio 9-11 d. Vasario 1-3 d.
  • Mokymai „Pozityvių bendradarbiavimo galimybių kūrimas teikiant pagalbą tikslo grupei“. 1 grupė. 18 dalyvių. 2022 m. Lapkričio 7-9 d. + 10  konsultacijų po 3 val. su ekspertu po mokymų.

Iš viso mokymuose dalyvaus 72 specialistai ir 15 jaunimo darbuotojų. 

Naujos paslaugos ,,10 lengvų žingsnių“ tikslo grupės jaunuoliams teikimas. Pagrindas abipusiu pasitikėjimu grįsto santykio kūrimas su jaunuoliu. Numatytas intensyvus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka naudojant kūrybiškus metodus ir įrankius. Bus vykstama pas jaunuolius į jų gyvenamąją aplinką.

Paslaugą teiks 2 jaunimo darbuotojai įdarbinti projekte. Šią paslaugą teikti mokysis iš viso 15 jaunimo darbuotojų iš Telšių, Rietavo ir Kuršėnų atvirų jaunimo centrų.

Mūsų rajone paslauga bus suteikta bent 30-čiai, tikslo grupės paauglių projekto metu.

Poveikis.

Jaunuoliai patirs pozityvius pokyčius santykiuose su aplinka; didės identifikuotų gyvenimo temų, kuriuose reikia pokyčio skaičius; bus atrastos ir išbandytos asmeninės strategijos, kurios padės įnešti pokytį į gyvenimą.